Javelin throw Vishakha panwar 40.73 #shortsJavelin throw Vishakha panwar Mangalore University 40.73 #shorts

#shorts#swaminathangunasekaran#indiantrackandfield#Athletics#Sports

Music YouTube Audio library.. https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
_______________________________________________________________________
My Name is Swaminathan Gunasekaran I am the first Indian Youtuber do Athletics Videography and on this channel you will find the best Athletics related videos on youtube. If you are a Athletics lovers or athletes make sure to hit that subscribe button now and never miss my athletics videos
Please visit https://www.youtube.com/channel/UCQvPhKabcxAV5ggnwimi6Aw

Follow #swaminathangunasekaran to get various Athletics Championships updates.

Please Subscribe, like for more Athletics videos from swaminathangunasekaran https://www.youtube.com/channel/UCQvPhKabcxAV5ggnwimi6Aw YouTube Channel and Support Athletics
__________________________________________________________________________
Like Us on YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQvPhKabcxAV5ggnwimi6Aw

Like Us On Face book
https://www.facebook.com/swaminathangunasekaran

Like Us on Face book Page/ Indian TRACK and FIELD
https://www.facebook.com/jumperguna

Like Us on Instagram
https://www.instagram.com/swaminathangunasekaran

Like Us on Twitter

MY WIFE’S ATHLETICS CHANNEL LINK / Athletics Sports
https://www.youtube.com/channel/UC1LMMh9xxuuKf6mSY7h1Hnw

Nội dung này nói về việc tìm hiểu và phân loại các loại nội dung liên quan trên internet. Các công cụ được sử dụng để tìm kiếm và phân loại thông tin dựa trên nội dung để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm tìm kiếm và tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Các thuật toán và phương pháp phân loại được sử dụng để tạo ra các kết quả tìm kiếm chính xác và phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Source link

+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$